Underclass Final Exam Schedule 2022-2023

Monday, June 12 Exams Periods 1 & 3

 • 8:10am - 9:55am 1st Period Exam
 • 9:55am - 10:05am Passing
 • 10:05am - 11:45am 3rd Period Exam
 • 11:45am - 12pm Lunch
 • 12:10pm Buses Depart

Tuesday, June 13 | Periods 2 & 4

 • 8:10am - 9:55am 2nd Period Exam
 • 9:55am - 10:05am Passing
 • 10:05am - 11:45am 4th Period Exam
 • 11:45am-12pm Lunch
 • 12:10pm Buses Depart

Wednesday, June 14 | Periods 5 & 7

 • 8:10am - 9:55am 5th Period Exam
 • 9:55am - 10:05am Passing
 • 10:05am - 11:45am 7th Period Exam
 • 11:45am - 12pm Lunch
 • 12:10pm Buses Depart

Thursday, June 15 | Periods 6 & 8

 • 8:10am - 9:55am 6th Period Exam
 • 9:55am - 10:05 Passing
 • 10:05am - 11:45am 8th Period Exam
 • 11:45am - 12pm Lunch
 • 12:10pm Buses Depart

Friday, June 16 | Early Dismissal

 • 8:10   -   8:25 1st period
 • 8:30   -   8:40 2nd period
 • 8:45   -   8:55 3rd period
 • 9:00   -   9:10 4th period
 • 9:15   -   9:25 5th period
 • 9:30   -   9:40 6th period
 • 9:45   -   9:55 7th period
 • 10:00 - 10:10 8th period